Conocream – nowa generacja kosmeceutyku o działaniu miorelaksacyjnymCel projektu:

Celem projektu jest uzyskanie kosmeceutyku nowej generacji o działaniu miorelaksacyjnym, analogicznym do toksyny botulinowej, w dotychczas niestosowanym do tego celu ekspresyjnym systemie bakteryjnym E.coli, mającego zastosowanie w przemyśle innowacyjnych produktów biokosmetycznych.

Planowane efekty:

-uzyskanie aktywnych rekombinowanych konotoksyn o podwyższonej aktywności biologicznej i stabilności w ekspresyjnym systemie bakteryjnym, poprzez chemiczną modyfikację struktury biologicznej białka,
-opracowanie metody produkcji białek poprzez ich hodowlę w szczepach bakteryjnych,
-opracowanie formulacji kosmeceutyku zapewniającej stabilność i aktywność biologiczną substancji aktywnej oraz bezpieczeństwo stosowania.

Numer projektu:

POIR.01.01.01-00-0490/20

Wartość projektu:

5 212 121,62 PLN